Schneider RUM Universal plug-in relays

RUM ปลั๊กอินรีเลย์รุ่นอเนกประสงค์ มีคุณสมบัติดังนี้

  • เลือกใช้ได้ทั้งแบบขากลมและขาแบน
  • ทนกระแสสูงสุด 30 A
  • มีปุ่มทดสอบและตั้งบอกสถานะการทำงานทางกล
  • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
  • รุ่นพิเศษสำหรับสัญญาณระดับต่ำ (Low Level Signal)
  • ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pin และ 14 pin ทั่วไปได้ พิเศษรุ่นขาแบนสามารถต่อกับคอนแทคเตอร์ faston ได้โดยตรง (ไม่ต้องใช้ขาเสียบ)

Price-List-Control-and-Signalling-2014-page-011