Salzer Timer Switch

นาฬิกาตั้งเวลารุ่น ST-18H ตั้งโปรแกรมการใช้งานแบบ 24 ชั่วโมง/วัน ตั้งโปรแกรมเปิด/ปิดเวลาต่ำสุด 15 นาที ได้ถึง 48 ครั้ง/วัน โดยโยกก้านตั้งเวลาที่อยู่รอบนาฬิกา  1 ก้านโยกเท่ากับ 15 นาที ขั้วต่อสายไฟมีฝาครอบปิดสนิทเพื่อความปลอดภัย

catalog2014-section1-cityspark-page-020