Salzer Power Plug and Socket

เพาเวอร์ปลั๊กและเต้ารับ เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช้ในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่ง Salzer มีเพาเวอร์ปลั๊กและเต้ารับให้เลือกหลายรุ่น ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ดังนี้

 • ปลั๊ก (Plugs)
 • ปลั๊กตัวผู้ลอย (Wall Mounted Plug)
 • เต้ารับลอย (Wall Socket)
 • เต้ารับกลางทาง (Coupler Socket)
 • เต้ารับฝัง (Panel Socket)
 • เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียง (Sloping Panel Socket)
 • เต้ารับฝัง รุ่นหน้าตรง (Straight Panel Socket)
 • ปลั๊ก รุ่นกันน้ำ
 • เต้ารับลอย รุ่นกันน้ำ
 • เต้ารับกลางทาง รุ่นกันน้ำ
 • เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียงแบบกันน้ำ
 • เต้ารับฝัง รุ่นหน้าตรงแบบกันน้ำ

catalog2014-section1-cityspark-page-087 catalog2014-section1-cityspark-page-088 catalog2014-section1-cityspark-page-089 catalog2014-section1-cityspark-page-090 catalog2014-section1-cityspark-page-091 catalog2014-section1-cityspark-page-092