PVC Conduit ช้าง

ท่ออโลหะชนิด PVC ตราช้าง สีเหลือง มาตรฐาน มอก. 16-2524 สำหรับใช้เดินสายไฟหรือสายโทรศัพท์ร้อยท่อ มีความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร โดยมีขนาดและความยาวดังนี้

ช้าง PVC Conduit 15 (3/8″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 18 (1/2″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 20 (3/4″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 25 (1″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 35 (1-1/4″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 40 (1-1/2″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 55 (2″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 65 (2-1/2″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 80 (3″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 100 (4″) ยาว 4 เมตร
ช้าง PVC Conduit 80 (3″) ยาว 6 เมตร
ช้าง PVC Conduit 100 (4″) ยาว 6 เมตร