Pushbuttons Schneider

• ผลิตภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ไม่แยกประกอบ เลือกใช้ง่าย IP65
• ใช้ได้กับทั้งช่องขนาด 22 มม. และ 25 มม.
• ตรงตามมาตรฐาน IEC947-5-1, UL และ CSA
• ราคาประหยัด