Promotion พิเศษ สำหรับสายไฟ THW ยี่ห้อ PHELPS DODGE

Promotion พิเศษ สำหรับสายไฟ THW ยี่ห้อ PHELPS DODGE สินค้าจำนวนจำกัด

เบอร์ 1.5
สีแดง, เขียว, เหลือง, ขาว, น้ำเงิน อย่างละ 5 ม้วน

เบอร์ 2.5
สีแดง 3, ขาว 3, น้ำเงิน 4, ดำ 4, เหลือง 5 ม้วน

เบอร์ 4
สีดำ 2, ขาว 1, เหลือง 3, เขียว 3 ม้วน

THW