Pratika พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม

Pratika-พาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม รุ่น แพล็กติกา

Pratika FAST โซลูชั่น ได้รับสิทธิบัตร The FAST  ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการเชื่อมต่อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู รับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อที่คงที่และทนทาน ช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายช้ำเมื่อต้องบำรุงรักษาโซลูชั่นนี้นำไปใช้ได้กับสายไฟ ได้ที่กระแสไฟฟ้า 16A และ 32A

Wander Plugs IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKX16M423 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKX16M434 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 400V 16A  สีแดง
PKX16M435 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKX32M423 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKX32M434 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKX32M435 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Wander Sockets IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKY16M423 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKY16M434 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E 400V 16A  สีแดง
PKY16M435 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKY32M423 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKY32M434 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKY32M435 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Wander Plugs IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKE16M423 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKE16M434 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 400V 16A  สีแดง
PKE16M435 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKE32M423 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKE32M434 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKE32M435 ปลั๊กตัวผู้แบบกลางทาง 3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Wander Sockets IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKF16M423 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKF16M434 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E 400V 16A  สีแดง
PKF16M435 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKF32M423 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKF32M434 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKF32M435 ปลั๊กตัวเมียแบบกลางทาง 3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Surface Plugs IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKE16W423 ปลั๊กแแบบลอย 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKE16W434 ปลั๊กตัวผู้ยแบบลอย  3P+E 400V 16A  สีแดง
PKE16W435 ปลั๊กตัวผู้แบบลอย  3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKE32W423 ปลั๊กตัวผู้แบบลอย  2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKE32W434 ปลั๊กตัวผู้แบบลอย  3P+E 400V 32A  สีแดง
PKE32W435 ปลั๊กตัวผู้แบบลอย  3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Surface Sockets IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKF16W423 ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKF16W434 ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย  3P+E 400V 16A  สีแดง
PKF16W435 ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย  3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKF32W423 ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย  2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKF32W434 ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKF32W435 ปลั๊กตัวเมียแบบติดลอย  3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Straight Sockets IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKF16G423 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKF16G434 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง  3P+E 400V 16A  สีแดง
PKF16G435 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKF32G423 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง 2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKF32G434 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKF32G435 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังตรง  3P+E+N  400V 32A  สีแดง
Sloping Sockets IP44
รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า
PKF16F423 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังเฉียง 2P+E 230V 16A  สีฟ้า
PKF16F434 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังเฉียง  3P+E 400V 16A  สีแดง
PKF16F435 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังเฉียง 3P+E+N  400V 16A  สีแดง
PKF32F423 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังเฉียง 2P+E 230V 32A  สีฟ้า
PKF32F434 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังเฉียง 3P+E 400V 32A  สีแดง
PKF32F435 ปลั๊กตัวเมียแบบฝังเฉียง   3P+E+N  400V 32A  สีแดง