Power Analyser UMG 96 RM-Janitza

UMG 96 RM เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน