Panasonic Timer TB39K Series

อุปกรณ์ตั้งเวลาพานาโซนิค รุ่น TB39K Series ระบบAnalog (TB39809 KE7) ใช้กับไฟฟ้า 220V 50Hz  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควอร์ท อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า1.5W ความแม่นยำของเวลา ประมาณ15 วินาทีต่อเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) น้ำหนัก 190 กรัม

คุณสมบัติ

 • TB39809KE7 (50-60Hz)
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควอร์ท
 • อัตตราของแรงดันไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่าย 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า1.5W
 • ความแม่นยำของเวลา ประมาณ15 วินาทีต่อเดือน (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
 • องค์ประกอบของวงจรใข้วงจรแยกกัน
 • โครงสร้างสวิทซ์ 1 ขั่ว, สลับสองทาง
 • สวิทซ์เปิด/อัตโนมัติ/ปิด
 • โหลดความต้านทาน 20A
 • โหลดหลอดใส้ 10 A
 • โหลดเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า 12A
 • โหลดมอเตอร์ 220V 1500W
 • ช่วงเวลาที่ตั้งได้ต่ำสุด 15 นาที
 • จำนวนครั้งในการทำงานเปิด/ปิด 96 ครั้งต่อวัน
 • น้ำหนัก 190 กรัม