Panasonic Timer TB38K Series

อุปกรณ์ตั้งเวลาของพานาโซนิค TB38K Series ประเภทใช้ภายในอาคาร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควอร์ท ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220-240V อัตราการใช้ไฟ 1.5W  ความแม่นยำของเวลา 15 วินาทีต่อเดือน

คุณสมบัติของ TB38K Series

1. ใช้แบตเตอรี่แบบ Nickel Hydride เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก (แทนการใช้แบตเตอรี่แบบ Ni-Cd)

2. แบบมีไฟสำรองสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยการถอดตัวขั้วเสียบที่อยู่ด้านหน้าของเครื่อง

3. มีหน้าปัดนาฬิกา ซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ทุก 15 นาที

4. แบบทนต่อสภาพอากาศ (รุ่น TB40K, 43K Series) มีระดับชั้นในการป้องกันเทียบเท่ากับ IP 53

5. มีไฟแสดงขณะเครื่องทำงาน

6. ความสามารถทนกระแสไฟฟ้าของสวิตช์ : 20A

7. มีสวิตช์ควบคุมด้วยมือ “เปิด/อัตโนมัติ/ปิด”

ข้อมูลของTimer  TB38K Series

 • TB38809KE7 (50-60Hz)
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควอร์ท
 • อัตตราของแรงดันไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่าย 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
 • อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า1.5W
 • ความแม่นยำของเวลา ความแม่นยำของเวลา 15 วินาทีต่อเดือน
 • องค์ประกอบของวงจรใข้วงจรเดียวกัน
 • โครงสร้างสวิทซ์ 1 ขั่ว
 • สวิทซ์เปิด/อัตโนมัติ/ปิด
 • โหลดความต้านทาน 20A
 • โหลดหลอดใส้ 10 A
 • โหลดเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า 12A
 • โหลดมอเตอร์ 220V 1500W
 • ช่วงเวลาที่ตั้งได้ต่ำสุด 15 นาที
 • จำนวนครั้งในการทำงานเปิด/ปิด 96 ครั้งต่อวัน
 • น้ำหนัก 180 กรัม