MCB รุ่น S200M-C กระแสใช้งานสูงสุด 63A – ABB

เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า และตัดวงจรแบบอัตนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (overload) และกระแสไฟฟ้าสัดวงจร (short circuit) ติดตั้งแบบ Bot on ใช้ได้ทั้งในตู้ Consumer Unit, Distribution Board รวมถึงตู้ควบคุมต่างๆ ที่เป็นระบบรางปีกนก (ราง Din)

เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น S200M-C เหมาะกับการใช้งานเป็นลูกย่อย สำหรับบ้าน และอาคารพาณิชย์ ตามมาตรฐาน IEC60898

  • มีให้เลือกทั้ง 1 โพล 2 โพล และ 3 โพล
  • กระแสใช้งานสูงสุดถึง 63 แอมป์
  • รุ่น S200M-C ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด (cn, Icu) 10kA,15kA ตามมาตรฐาน IEC60898 และIEC 60947-2

เชอร์กิตเบรกเกอร์ทุกรุ่น เป็นชนิด Current limiting ซึ่งใช้เวลาในการตัดวงจร เนื่องจากไฟฟ้าสัดวงจรเพียง 0.003 วินาที ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าน้อยที่สุด

อุปกรณ์ติดตั้งง่าย สะดวก สามารถติดตั้งบนรางปีกนก (ราง Din) โดยใช้การขันน็อตยึดสายด้านเข้าและด้านออกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งทำให้มั่นใจได้มากขึ้นในความแข็งแรง คงทนในการติดตั้ง และการใช้งาน

Miniature Circuit Breaker 1 โพล

จำนวนโพลกระแสพิกัดชื่อรุ่นรหัสสินค้าค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด
IEC 60898 (Icn)
ค่าทนกระแสลัดวงจรสูงสุด
IEC 60947-2 (Icu)
11S201M-C12CDS271001R001410kA15kA
12S201M-C22CDS271001R002410kA15kA
13S201M-C32CDS271001R003410kA15kA
14S201M-C42CDS271001R004410kA15kA
16S201M-C62CDS271001R006410kA15kA
110S201M-C102CDS271001R010410kA15kA
116S201M-C162CDS271001R016410kA15kA
120S201M-C202CDS271001R020410kA15kA
125S201M-C252CDS271001R025410kA15kA
132S201M-C322CDS271001R032410kA15kA
140S201M-C402CDS271001R040410kA15kA
150S201M-C502CDS271001R050410kA15kA
163S201M-C632CDS271001R063410kA15kA