MAGNETIC CONTACTORS (SIEMENS)

AC Contactors 3TF30-35

Features

  • มาตรฐาน IEC 947-4
  • คอนแทคช่วยแบบ Plug on ติดตั้งไม่ถึง 5 ชุด
  • ขนาดกระทัดรัด
  • วัสดุทำจาก แอสเบสตอสและแคคเมี่ยม ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม