KJL Duct wire way ข้องอ 90

Duct wire way ข้องอ 90 องศา ผลิตจากเหล็กขาวผ่านกระบวนการ Hot Dip Galvanize โดยข้องอของ KJL มี 3 ประเภทคือ

1.) ข้องอ 90 แนวราบ

2.) ข้องอ 90 เปิดนอก

3.) ข้องอ 90 เปิดใน

คุณลักษณะ

  • ทำจากเหล็กหนา 0.8 มม. และสามารถสั่งเหล็กชนิดที่หนาขึ้นได้
  • มีน็อตสำหรับยึดที่ฝาปิด

ขนาดและราคา

KJL-1 wire way-page-005