HIOKI FT3700-20 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด

HIOKI FT3700-20

  • รูปลักษณ์ทรงด้ามปืนง่ายต่อการใช้งาน
  • ง่ายในการวัดอุณหภูมิของวัตถุหรือในจุดที่เข้าถึงได้ยาก
  • โหมดการวัดค่าแบบต่อเนื่อง (Continuous measurement mode)
  • การวัดค่าแบบ Max/ Min/ Dif (Max – Min)/ AVG
  • ค่า Emissivity สามารถตั้งให้เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการวัดได้
  • หน้าจอพร้อม Backlight มองเห็นได้ชัดเจน
  • ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน
  • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ