HELUKABEL H05V-K/H07V-K ฉนวนพีวีซี,แกนเดี่ยว

ข้อมูลด้านเทคนิค

• สายเดี่ยวหุ้มด้วยพีวิซีตามมาตรฐาน DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31 และ IEC60227-3

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

แบบเคลื่อนที่  -5°C ถึง +70°C

แบบอยู่กับที่ -30°C ถึง +80°C

แรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน  Uo / U

H05 V-K : 300/500 V (0.5 – 1.0mm²)

H07 V-K : 450/750 V (1.5 – 240mm²)

แรงดันไฟฟ้าทดสอบ

H05 V-K : 2000 V

H07 V-K : 2500 V

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 10 MOhm x km

รัสมีการดัดโค้งต่ำสุด

H05 V-K : 4 x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

H07 V-K :

CORE Ø < 8mm : 4 x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

CORE Ø > 8-12mm : 5 x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

CORE Ø > 12 mm : 6 x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

ความต้านทานการแพร่คลื่นไฟฟ้า

สูงสุดถึง 80 X 10­³ cJ/kg (สูงสุดถึง 80 Mrad)

โครงสร้างสายไฟ

• ตัวนำทองแดงเปลือย เส้นฝอยละเอียดตามมาตราฐาน DIN VDE 0295 cl. 5, fine-wire BS 6360 cl. 5 และ IEC 60228 cl.5

• หุ้มด้วยพีวิซี Tl1 ตามมาตรฐาน DIN VDE 0207-363-3, DIN EN 50363-3 และ IEC 60227-3

คุณสมบัติ

• วัสดุที่ใช้ผลิตปลอดสารแคดเมียม และไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน และไม่มีสารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การทดสอบ

• พีวีซีสามารถลดการลามไฟ ตามมาตรฐาน DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1

(เทียบเท่า DIN VDE 0472 part 804 test method B)

หมายเหตุ

• คำแนะนำเรื่องสี : (เฉพาะสีเดียว) สีดำ ,สีขาว,สีฟ้า,สีเทา,สีน้ำตาล,สีแดง,สีม่วง,สีน้ำตาลอมเขียวและสีชมพู ยกเว้นสีเขียวแถบ      เหลือง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด เรื่องความปลอดภัย

• สองสีที่ได้รับอนุญาตเฉพาะสำหรับ (H)07V-K