HACO-Swithed Socket Set with Safety Shutter (16A 250V)

ชุดเต้ารับพร้อมสวิตช์ควบคุม

W816UV2S

  • ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา พร้อมสวิตซ์ควบคุม เปิด-ปิด (สีขาว) รวมแผงหน้ากาก

W816UV2S-RD

  • ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา พร้อมสวิตซ์ควบคุม เปิด-ปิด (สีแดง) รวมแผงหน้ากาก

W816UV2S-YL

  • ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา พร้อมสวิตซ์ควบคุม เปิด-ปิด (สีเหลือง) รวมแผงหน้ากาก

W816UV2S-ST

  • ชุดเต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา พร้อมสวิตซ์ควบคุม เปิด-ปิด (สีแม็ทแบล็ค) รวมแผงหน้ากาก