HaCO Floor Outlets

คอนเซปต์เต้ารับแบบฝังพื้นของ HaCO มีดังนี้

 1. สามารถเก็บไว้ใต้พื้นได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน
 2. ใช้งานได้ง่ายเพียงเลื่อนปุ่มเปิด
 3. มียางป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปภายใน
 4. ติดตั้งง่ายได้ด้วยไขควงและคีม
 5. สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังพื้น ผนังห้องพร้อมกล่องฝัง
 6. สามารถปรับมุมสำหรับการติดตั้งเต้ารับฝังพื้นได้
 7. สามารถใช้ได้กับปลั๊กชนิดต่างๆ

สินค้ามีหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน คือ

 • ฝาแบบกดปุ่มเลื่อนทรงกลม
 • ฝาแบบกดปุ่มเลื่อน
 • ฝาเปิดแบบพับ
 • ฝาแบบเสียบภายใน
 • ฝาแบบเปิด
 • ฝาแบบกดสปริง
 •  ฝาแบบหมุนเกลียว
 • ฝาแบบกดปุ่มเลื่อนติดตั้งบนโต๊ะ
 • ฝาแบบกดเปิด
 • ฝาแบบหมุนอัตโนมัติ

cat2015-16-p71-p79-page-003 cat2015-16-p71-p79-page-004 cat2015-16-p71-p79-page-005 cat2015-16-p71-p79-page-006