Ground Test Box Aluminum -SEC

Ground test box มีไว้สำหรับทดสอบ Grounding system ของระบบมี 2 ประเภทคือ

  1. PVC Test box
  2. Aluminium Test box

การติดตั้ง : ควรติดตั้งสูงจากพื้นระยะ 150 ซม.

1.Ground Test Box Aluminum (กราวเทสบ๊อกซ์ อลูมิเนียม)

  • รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :
  • คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า โดยการเชื่อมต่อกราวด์เทสบ๊อกซ์อลูมิเนียมไว้ระหว่างสายไฟทองแดงและกราวด์หรอดทองแดงที่ถูกฝังลงดิน มียางรองฝาเพื่อป้องกันน้ำหรือฝุ่นละออง
  • ใช้ติดตั้งภายนอกตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี

รหัสสินค้า : SEC-GTBA-01

2.Ground Test Box PVC(กราวเทสบ๊อกซ์ PVC)

รหัสสินค้า : SEC-GTBP-01