Flexible Conduit

ท่อโลหะอ่อนหรือแฟล็กซิเบิ้ล คอนด่วน (Flexible Conduit) ชนิดไม่กันน้ำ ทำจากเหล็กผสมสังกะสี  จึงสามารถป้องกันการกัด ทำลายของหนูได้ มักเป็นการใช้งานระยะยาวเพราะมีความทนทานสูง อายุการใช้งานานนับสิบสิบปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีทั้งความแข็งแรง และ ทนทานแต่สามารถโค้งงอได้ตามต้องการ จึงได้รับความนิยมในการใช้งานระบบเดินสายสัญญาณต่างได้อย่างดี

ขนาดของท่อโลหะอ่อน

Flexible Conduit 1/2″
Flexible Conduit 3/4″
Flexible Conduit 1″
Flexible Conduit 1-1/4″
Flexible Conduit 1-1/2″
Flexible Conduit 2″
Flexible Conduit 2-1/2″
Flexible Conduit 3″
Flexible Conduit 4″

flex conduit data