Fiber Optic OS2 9/125 µm, Singlemode – LINK

สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) สายไฟเบอร์ออฟติก ชนิด Single mode เป็นสายที่มี core ที่มีขนาดเล็กมากถึง 9 ไมครอน ทำให้แสงเดินทางค่อนข้างตรง ส่งผลให้ข้อมูลที่ส่งสามารถส่งได้เป็นจำนวนมาก รวดเร็วและไกลหลายสิบกิโล สายไฟเบอร์ออฟติกชนิดนี้ ถูกนิยมนำไปใช้เป็นโครงข่ายสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีหลักของระบบสื่อสาร ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค โดยความยาวคลื่นแสง จะอยู่ที่ 1300 นาโนเมตร (nm) หรือ 1500 นาโนเมตร (nm)

OS2 9/125 μm, SINGLEMODE

RAT NO.DESCRIPTIONPACKING
UFC9304F.O. Outdoor / Indoor, ALL-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OS24,000 M.
UFC9306F.O. Outdoor / Indoor, ALL-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OS24,000 M.
UFC9312F.O. Outdoor / Indoor, ALL-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OS24,000 M.
UFC9324MF.O. Outdoor / Indoor, ALL-Dielectric 24 Core, LSZH-FR, OS2, Multi-Tube4,000 M.

Download รายละเอียดสินค้า