ENTES EPR-04 Series เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า (ENERGY NETWORK ANALYZER)

EPR-04 Series เป็นอุปกรณ์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิตอลที่สามารถแสดงค่าการวัดต่อเฟสและผลรวมทั้งสามเฟสได้ในหน้าจอเดียวกันเป็นรุ่นที่วัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า เช่น Cosp ,Watt , Var , VA , Import kwh , Export kwh , Inductive kVArh ,Capacitive kVArh, Max/Min Demand เป็นต้น อีกทั้ง EPR-04 Series เป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาว์แต่เปี่ยมไปด้วย คุณภาพพลังการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและแม่นยำสูงจึงสามารถทดแทนการใช้ Import kwh meter รุ่นเก่าประเภทจานหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: ค่าพลังงานไฟฟ้าเช่น kwh , kVArh , Max/Min Demand ที่ถูกบันทึกไว้ใน Power Meter จะยังคงอยู่แม้ไฟดับ

ENTES EPR-04 Series