Energy Counter ES-32LS – ENTES

Energy Counter รุ่น ES-32LS เป็นอุปกรณ์นับค่า kWh สำหรับการวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ Single Phase 220 – 230 VAC (L-N) ที่สามารถทดแทนอุปกรณ์วัดค่าพลังงานแบบเก่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงและแม่นยำ ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่ง ES-32L (Maximum Load Current at 32A.)และ ES-80L (Maximum Load Current at 80A.) ได้รับการออกบแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกต่อการวายริ่งและติดตั้ง อีกทั้งภายในตัวอุปกรณ์ยังประกอบไปด้วยความสามารถพิเศษทางด้าน Pulse Output สำหรับส่งสัญญาณค่าพลังงานไฟฟ้า (Import-kWh)

Download รายละเอียดสินค้า