Bticino Miniature Breaker

Bticino Miniature Breaker เป็นเบรกเกอร์ลูกย่อย ตัดไฟอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งใน Bticino Consumer Unit ระบบ Plug in (BTPLUG) และโหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) มี 2 รุ่นคือ

 1. BTPLUG1 Breaker มีทั้งหมด 3 โมดูล ประกอบด้วย
  1.1)  1P (Ic=5kA) มีขนาดตั้งแต่ 10A – 100A
  1.2)  2P (Ic=10kA) มีขนาดตั้งแต่ 10A – 100A
  1.3)  3P (Ic= 5kA)  มีขนาดตั้งแต่ 10A – 100A
 2. BTPLUG2 Breaker มาตรฐาน IEC60898 มี 3 โมดูล ประกอบด้วย
  2.1) 1P มี 2 รุ่นคือ Ic=6kA และ Ic=10kA
  2.2) 2P มี 1 รุ่นคือ Ic=10kA
  2.3) 3P มี 2 รุ่นคือ Ic=6kA และ Ic=10kAbticino C_25_techlibrary_425_EN_document_EN_21