BEC Surface Mounting โคมไฟราง BI series

BEC BI series (Industrial Standard) Surface Mounting โคมไฟราง

โคมไฟโรงงาน (Industrial Standard)

โคมรางติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงช่วยในการบังคับแสงไปยังพื้นที่ใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเครื่องไฟฟ้า โกดังเก็บสินค้า ตัวโคมทำจากเหล็กหน้า 0.6 mm.

BI12006 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว
BI22012 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว
BI14006 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว
BI24012 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว
BI12106 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม
BI22112 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม
BI14106 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม
BI24112 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม