BEC ZONIC II (โซนิค ทู) LED Floodlights

โคมไฟฟลัดไลท์ LED รุ่น Zonic II (โซนิค ทู)

โคมไฟฟลัดไลท์ LED รูปทรงทันสมัยให้ความสว่างอย่างทั่วถึง โดยมีการกระจายแสงบริเวณกว้าง เหมาะสำหรับใช้บริเวณ สนามกีฬา สนามฟุตบอล โกดังสินค้าและอาคารอเนกประสงค์

 • ตัวโคมทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง
 • กระจกนิรภัย และ Reflector ช่วยการกระจายแสง
 • กันน้ำกันฝุ่น IP65
 • อายุการใช้งาน 30,000 hrs
 • มี Respirator ช่วยในการระบายความร้อน (มีในรุ่น 50W-200W)
 • ค่า Power Factor >0.9
 • ตัวโคมทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง
 • กระจกนิรภัย และ Reflector ช่วยการกระจายแสง
 • กันน้ำกันฝุ่น IP65
 • อายุการใช้งาน 30,000 hrs
 • มี Respirator ช่วยในการระบายความร้อน (มีในรุ่น 50W-200W)
 • ค่า Power Factor >0.9
 • มีระบบป้องกันไฟกระชาก
  • 4kV สำหรับ 200W, 150W, 100W
  • 3.5kV สำหรับ 50W
  • 2.5kV สำหรับ 30W, 20W
  • 2kV สำหรับ 10W