BEC Street lights (โคมไฟถนน)

โคมไฟถนนเหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เสาไฟฟ้า ฯลฯ

  • รุ่น NLH008A ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70-125W ขั้ว E27
  • รุ่น NLH008C ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 250-400W ขั้ว E40

Cat2012_Page_114