BEC PR series โคมพริสเมติกฝังฝ้า Recessed Mounting

BEC PR series (Prismatic standard)

Recessed Mounting/โคมพริสเมติกฝังฝ้า

โคมพริสเมติกฝังฝ้า

เป็นโคมที่ใช้ได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปซั่ม มีแผ่นพริสเมติกปิดหน้าโคมมีให้เลือกหลายแบบ ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงานตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm.

***สั่งพิเศษ : ความหนาของเหล็ก 0.8 mm.

PCR12120 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 1x20W
PMR12120 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 1x20W
POR12120 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 1x20W
PSR12120 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 1x20W
PCR12130 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 1x20W
PMR12130 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 1x20W
POR12130 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 1x20W
PSR12130 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 1x20W
PCR22230 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 2x20W
PMR22230 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 2x20W
POR22230 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 2x20W
PSR22230 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 2x20W
PCR22260 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 2x20W
PMR22260 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 2x20W
POR22260 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 2x20W
PSR22260 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 2x20W
PCR32360 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 3x20W
PMR32360 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 3x20W
POR32360 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 3x20W
PSR32360 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 3x20W
PCR42460 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 4x20W
PMR42460 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 4x20W
POR42460 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 4x20W
PSR42460 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 4x20W
PCR14120 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 1x40W
PMR14120 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 1x40W
POR14120 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 1x40W
PSR14120 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 1x40W
PCR14130 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 1x40W
PMR14130 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 1x40W
POR14130 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 1x40W
PSR14130 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 1x40W
PCR24230 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 2x40W
PMR24230 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 2x40W
POR24230 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 2x40W
PSR24230 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 2x40W
PCR24260 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 2x40W
PMR24260 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 2x40W
POR24260 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 2x40W
PSR24260 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 2x40W
PCR34360 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 3x40W
PMR34360 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 3x40W
POR34360 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 3x40W
PSR34360 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 3x40W
PCR44460 โคมพริสเมติกใส สำหรับฝังฝ้า 4x40W
PMR44460 โคมพริสเมติกผิวเม็ด สำหรับฝังฝ้า 4x40W
POR44460 โคมพริสเมติกสีขาว สำหรับฝังฝ้า 4x40W
PSR44460 โคมพริสเมติกผิวส้ม สำหรับฝังฝ้า 4x40W