BEC Metalhalide lamps

หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ เป็นหลอดไฟในกลุ่มประเภทให้ความเข้มแสงสูง หลักการทำงานคือ arc ไฟฟ้าผ่านส่วนผสมของก๊าซในโคมไฟ หลอด arc ที่มีขนาดเล็กจะผสมกับแรงดันสูงของอาร์กอน ปรอทและความหลากหลายของโลหะผสมกัน ทำให้เกิดสีสันต่างๆ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวของปรอทและไอโลหะที่ผลิตไฟนี้จะทำให้ อุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้น หลอดเมทัลฮาไลด์จึงทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง ได้อย่างปลอดภัย
Cat2012_Page_145 - Copy