BEC HDL6 (เอชดีแอล 6) Downlights

โคมไฟดาวน์ไลท์ HDL6 (เอชดีแอล 6)

HDL (เอชดีแอล) โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดฝังฝ้าหน้ากลมขนาด 6 นิ้ว
เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า

  • วัสดุผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียมคุณภาพสูง