BEC DS series Double parabolic louver luminaire โคมตะแกรงติดลอย

BEC DS series (Double parabolic louver luminaire)

Surface Mounting/โคมตะแกรงติดลอย

โคมตะแกรงห่างติดลอย(Surface double parabolic louver)

เป็นโคมติดลอยมีตะแกรงมากถึง 10ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้นจะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm.

DS12120/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS12130/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS22230/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS22260/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS22260/3 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS32360/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS42460/5 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS14120/10 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS14120/6 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS14130/10 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS24230/10 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS24260/10 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS34360/10 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS34360/6 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS44460/10 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง
DS44460/6 โคมตะแกรงห่างติดลอย แผ่นสะท้อนแสง