BEC โคมไฟแขวนเพดาน

โคมไฟแขวนเพดาน BEC มีรุ่นต่างๆให้เลือกดังนี้

 1. Aspire ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และฝาโคมทำจาก Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 2. Concord ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 3. PT-OPIA ตัวโคมทำจากเนื้อพลาสติก HDPE พร้อมขั้วหลอด ใช้กับหลอดขั้ว E27
 4. A-2132 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 5. A-7632 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 6. A-2038 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 7. Cassiopeia ตัวโคมทำจากเนื้อพลาสติก HDPE ใช้กับหลอดขั้ว E27
 8. NFD1819 ตัวโคมทำจากเนื้อพลาสติก PMMA มีทั้งสีชา และสีขาวขุ่น ใช้กับหลอดขั้ว E27
 9. A-5206 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 10. A-0906 ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic ใช้กับหลอดขั้ว E27
 11. Saturn ตัวโคมทำจากวัสดุ Polycarbonate ใช้กับหลอดขั้ว E27 มีวงแหวนให้เลือกหลายสีตามความต้องการของผู้ใช้
 12. Maxican ตัวโคมทำจากวัสดุ Polycarbonate ใช้กับหลอดขั้ว E27 น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
 13. Verona ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS ใช้กับหลอดขั้ว E27
 14. K1 ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดแสงจันทร์ 250W ติดตั้งที่ความสูงไม่ต่ำกว่า 6 เมตร
 15. K3 ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ 250W และ 400W ติดตั้งที่ความสูงไม่ต่ำกว่า 6 เมตร

Cat2012_Page_031 Cat2012_Page_032 Cat2012_Page_033 Cat2012_Page_034 Cat2012_Page_035 Cat2012_Page_036 Cat2012_Page_037 Cat2012_Page_038 Cat2012_Page_039