BEC โคมไฟดาวน์ไลท์

BEC Downlights/โคมไฟดาวน์ไลท์

201

  • ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
  • มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ
  • ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27
  • สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ

301

  • ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
  • มาพร้อมเต๋าต่อสายไฟ
  • ใช้กับหลอดประหยัดไฟขั้ว E27
  • สามารถปรับขั้วหลอดขึ้น-ลง ได้ 0-3 cm. ให้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ
201 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
201/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
301 โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก
301/W โคมไฟดาวน์ไลท์ ตัวโคมทำจากเหล็ก