BCC-THW-A 750V (บางกอกเคเบิ้ล)

สาย THW-A คือ สายไฟฟ้าที่มีตัวนำไฟฟ้าเป็นอลูมิเนียมชนิดไม่อัดแน่น หุ้มด้วยฉนวน PVC ป็นสายแกนเดี่ยว สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 V ทนอุณหภูมิที่ 70 องศา ลักษณะของสายคือ เป็นสายแข็งดัดโค้งงอได้ยาก มีน้ำหนักเบา สามารถใช้ในงานระบบ 3 เฟส จึงเป็นที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และ บ้านพักอาศัย

การใช้งาน

  • สำหรับเดินลอยในอากาศ เพื่อใช้เป็นสายจ่ายกำลังไฟฟ้า