Bangkok Cable VCT

สายไฟ VCT เป็นสายกลมมี มีแกนภายในตั้งแต่ 2 แกน ถึง 4 แกน สามารถทนแรงดันที่ 750 V. มีฉนวนและเปลือกเช่นกัน มีข้อพิเศษกว่าก็คือตัวนำจะประกอบไปด้วย ทองแดงฝอยเส้นเล็ก ๆ

คุณสมบัติ

1.) อ่อนตัวและทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

1.) สามารถเดินร้อยท่อหรือฝังดินได้

2.) เหมาะสำหรับใช้เดินสายเข้ากับเทอร์มินอลของเครื่องจักรขนาดใหญ่

ขนาดของสาย VCT

CCF01282014_00007