ABB แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) E2C 2000A

ABB  ACB รุ่น E2C 2,000A สามารถรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่ต้องการระบบป้องกันสูงและมีเสถียรภาพ

คุณสมบัติ

  • ใช้งานในไฟฟ้ากระแสสลับ 690V
  • มีเฉพาะชนิด 3 Pole
  • สามารถปรับกระแสใช้งานได้ 40% – 100%
  • ทนต่อกระแสลัดวงจรสูงสุด 50 kA
  • สามารถติดตั้งได้ทั้ง Fixed type และ Drawout type

ลักษณะการทำงาน

  • ชนิดตัดวงจรทันที หรือ LI
  • ชนิดหน่วงเวลาการตัดวงจร หรือ LSIG

1510 - Emax Air 2_4

1510 - Emax Air 2_5