Month: December 2018

BEC SS series โคมตะแกรงติดลอย Surface Mounting

BEC SS series single parabolic louver luminaire โคมตะแกรงติดลอย-surface-mounting โคมตะแกรงถี่ติดลอย เป็นโคมติดลอยมีตะแกรงมากถึง 16 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อคส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. SS12120 เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง SS12120C เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง SS12130 เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง SS12130C เป็นโคมติดลอย มีตะแกรงมากถึง…

BEC Surface Mounting โคมไฟราง BI series

BEC BI series (Industrial Standard) Surface Mounting โคมไฟราง โคมไฟโรงงาน (Industrial Standard) โคมรางติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงช่วยในการบังคับแสงไปยังพื้นที่ใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมห้องเครื่องไฟฟ้า โกดังเก็บสินค้า ตัวโคมทำจากเหล็กหน้า 0.6 mm. BI12006 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI22012 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI14006 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI24012 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงสีขาว BI12106 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม BI22112 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม BI14106 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม BI24112 โคมไฟโรงงานติดลอยพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม

FLUKE ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ FLUKE Fluke 175,177,179 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ความทนทานสูง นอกจากคุณสมบัติพื้นฐานเช่นวัด V,A ทั้ง AC และ DC และความต้านทานแล้ว ฟลุค 170 ซีรีส์ ยังมีฟังก์ชั่นพิเศษเพิ่มเติมอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานของท่านอีกคือ Min/Max : ช่วยบันทึกค่าต่ำสุดและสูงสุด และค่าเฉลี่ย ช่วยให้เรารู้ค่าต่ำสุดและสูงสุดของจุดที่ต้องการวัด เหมาะกับการวิเคราะห์หาสาเหตุการเลียแบบรวนหรือใช้บันทึกค่าการกินกระแสขณะเปิดสวิตซ์ หรือแรงดันกระชาก วัดอุณหภูมิ : เพียงเลียบเทอร์โมคัปเปิ้ล (type K) เข้ากับฟลุค (เฉพาะรุ่น 179) ก็สามารถวัดอุณภูมิได้ตั้งแต่ -40Cº ถึง +400 Cº  ฟังก์ชันนี้เหมาะกับช่างปรับอากาศหรืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ มีไฟดูในที่มืด : สำหรับรุ่น…

BEC SR series โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า 2x28W

BEC SR series โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า 2x28W โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า (Recess single parabolic louvre) ตัวโคมทำจากเหล็กหนา 0.5 mm. พร้อมตะแกรง 10 ช่อง แผ่นสะท้อนแสงให้การกระจายได้ถึง 87% เหมาะสำหรับใช้กับฝ้ายิปซั่มหรือทีบาร์ ภายในอาคารสำนักงาน ขั่วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ขนาด 28W จำนวน 2 หลอด SR228230-70-10 ตัวโคมทำจากเหล็กหนา 0.5mm พร้อมตะแกรง 10 ช่อง แผ่นสะท้อนแสงให้การกระจายได้ถึง87% SR228230SET ตัวโคมทำจากเหล็กหนา 0.5mm พร้อมตะแกรง 10…

BEC DR series Double Parabolic Louver Luminaire

BEC DR series Double Parabolic Louver Luminaire โคมตะแกรงห่างฝังฝ้า Recess double parabolic louver เป็นโคมที่ใช้ได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายยิปชั่ม มีตะแกรงมากถึง 10 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้า Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมให้การกระจายแางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm. DR12120/5 โคมตะแกรงห่างฝังฝ้า เป็นโคมที่ใช้ได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายยิปซั่ม มีตะแกรงมากถึง10ช่อง DR12120/3 โคมตะแกรงห่างฝังฝ้า เป็นโคมที่ใช้ได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายยิปซั่ม มีตะแกรงมากถึง10ช่อง DR12130/5…

BEC SR series (Single Parabolic Louver Luminaire)

BEC SR series (Single Parabolic Louver Luminaire) โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า เป็นโคมที่ใช้ได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปชั่ม มีตะแกรง 5 ช่อง และ 10 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้าจาก Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm SR22230-80/5 โคมตะแกรงฝังฝ้าที่บาร์/ยิปซัม สูง80mm แบบตะแกรง 5ช่อง และ 10ช่อง SR22260-80/5 โคมตะแกรงฝังฝ้าที่บาร์/ยิปซัม สูง80mm…

BEC ST series Recessed Mounting

BEC ST series Recessed Mounting โคมตะแกรงฝังฝ้า โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า เป็นโคมที่ใช้ได้ทั้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปชั่ม มีตะแกรงมากถึง 16 ช่อง ขั้วหลอดเป็นแบบโรเตอร์ล็อค ส่วนแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอดนั้น จะให้การกระจายแสงได้ถึง 87% นำเข้า Germany ให้ความเงางามนานกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมให้การกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6 mm SR12120 โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า ป็นโคมที่ใช้ได้ท้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปซั่ม มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง 1x20W SR12120C โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า ป็นโคมที่ใช้ได้ท้งฝ้าทีบาร์และฝ้ายิปซั่ม มีตะแกรงมากถึง 16ช่อง 1x20W SR12130 โคมตะแกรงถี่ฝังฝ้า…