สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ Panasonic Full Color Series

สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ เต้าเสียบ (Switches and Receptacles) แบรนด์ Panasonic รุ่น Full Color Sereis (WNG) เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ซึ่งมีหลายรุ่นให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน  และรูปลักษณ์ที่ต่างกัน

Panasonic Full Color Series  (WNG) จะมีขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กกว่ารุ่น Full Color Wide Series โดยสินค้าของเราประกอบด้วย

1.) สวิตซ์ (Switch)  ประกอบด้วย สวิตซ์หรี่ไฟ สวิตซ์กด สวิตซ์กดกันน้ำ

2.) เต้ารับ (Receptacle) ประกอบด้วย เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับคอมพิวเตอร์

3.) ฝาครอบสวิตซ์ ปลั๊ก (Plate)

T-P54-P55

T-P56-P57

T-P58-P59