ไม้ชักฟิวส์ HARU

ไม้ชักฟิวส์แรงสูงแบบ 2 ท่อนและแบบ 3 ท่อน
ใช้สำหรับปลด สับ ชัก ดึก อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ใช้สำหรับปลด สับฟิวส์คัทเอาท์ ฟิวส์แรงสูง
ใช้สำหรับเคาะตรวจสอบลูกถ้วยฉนวนแรงสูง
แพคแกจ 1 ชุด ประกอบด้วยไม้ชักฟิวส์พร้อมหัวไม้ชักฟิวส์และซองผ้าสำหรับใส่ไม้ชักฟิวส์
ไม้ชักฟิวส์แรงสูง (Telescoping Disconnect Tools-Hot Sticks)
เป็นเครื่องมือสำหรับช่าง HOT LINE (Line Man) ใช้ Closing – Open
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น Disconnecting Switch,ฟิวส์คัทเอ้าท์
(Fuse CutOut),ฟิวส์ลิ้งค์(Fuse Link),DropOut เป็นต้น
สำหรับวัสดุที่ใช้ผลิตไม้ชักฟิวส์ ตัวไม้ทำจากฉนวนไฟฟ้า Epoxiglas
ภายในบรรจุอัดด้วยสารชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันความชื้นและเพิ่มความ
แข็งแรง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานASTM.F711 & OSHA
Standard Test 100KV./Foot/5 Minite
Switch Head,Disconnected Head เป็นโลหะทำจาก Case Bronze
มีความแข็งแรงทนทานต่อการปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงและเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้นขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูงให้ใช้งานร่วมกับถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง (Rubber Glove for High Voltage)