โคมไฟส่องสินค้าLED,BEC

โคมไฟส่องสินค้า LED เหมาะสำหรับส่องสินค้าและวัตถุตามจุดที่ต้องการเน้นเพื่อเพิ่มความสวยงาม ความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า มีให้เลือกหลายรุ่น ดังต่อไปนี้