โคมไฟถนน รุ่นNLH ,BEC

NLH008A (เอ็นแอลเอช 008 เอ)
โคมไฟถนน เหมาะสำหรับใช้ในการส่องบริเวณถนนหรือทางเดิน
โดยติดตั้งบนฝนังหรือเสาไฟ
– ใช้ร่วมกับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70-125W ขั้ว E27
– ใช้ร่วมกับชุดกิ่งพร้อมขาจับ รุ่น ACC 1.5″ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5นิ้ว)
– กันน้ำและฝุ่น IP65

NLH008C (เอ็นแอลเอช 008 ซี)
โคมไฟถนน เหมาะสำหรับใช้ในการส่องบริเวณถนนหรือทางเดิน
โดยติดตั้งบนฝนังหรือเสาไฟ
– ใช้ร่วมกับหลอดเมทัลฮาไลด์ 250-400W ขั้ว E27
– ใช้ร่วมกับชุดกิ่งพร้อมขาจับ รุ่น ACC 1.5″ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5นิ้ว)
– กันน้ำและฝุ่น IP65