โคมไฟดาวไลท์ชนิดฝังฝ้าหน้าเหลี่ยมรูปแบบทันสมัย รุ่น DJ926-1L,DJ926-2L -BEC