โคมไฟดาวน์ไลท์ LED รุ่น JUPITER ,BEC

-โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้ากลม ขนาด 9W, 16W และ 24W
-โคมไฟดาวน์ไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าหน้าเหลี่ยม ขนาด 9W, 16W และ 24W
สามารถสลับแสงภายในโคมโดยการเปิด-ปิดสวิตซ์ เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สำนักงาน ร้านค้า โรงแรม
-เปิดสวิตซ์ครั้งแรก ขอบไฟในและขอบไฟนอกจะติดพร้อมกัน
-เปิดสวิตซ์ครั้งที่ 2 ขอบในแสงจะติด
-เปิดสวิตซ์ครั้งที่ 3ขอบนอกแสงจะติด
-กันน้ำและฝุ่น IP20
-อายุการใช้งานยาวนาน 20,000 ชั่วโมง