แคล้มประกับอาบสังสะสี

Steel City แคล้มประกับอาบสังกะสี ใช้วางใน รางตัว C เพื่อยึดติดท่อร้อยสายไฟ EMT หรือ ท่อร้อยสายไฟหนา มีความแข็งแรง ติดตั้งง่าย และทนต่อสภาพอากาศ แคล้มประกับชุบกัลวาไนซ์ มีความหนา 1.5 และ 2 มิลลิเมตร