แคลมป์มิเตอร์ FLUKE

Fluke 381 แคลมป์มิเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์
ยืดหยุ่นเข้ากับทุกพื้นที่ทำงาน

  • จอไร้สาย แสดงผลในระยะไกลจากจุดวัดได้ถึง 10 เมตร
  • แคลมป์เฟล็กซ์ ยืดหยุ่นซอกซอนเข้าวัดกระแสได้ในพื้นที่คับแคบ หรือขนาดตัวนำใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว วัดกระแสได้สูงถึง 25001 Aac หรือ คล้แงวัดแบบแคลมป์ธรรมดาได้ถึง 1000 Aac
  • วัดแรงดัน ac หรือ dc ได้ถึง 1000V
  • วัดความถี่ได้ถึง 500Hz
  • วัดความต้านทานได้ถึง 60 kΩ
  • บันทึกค่า Min/Max/Avg และ รืพีห้ wfh
  • ระดับ CAT IV 600V, CAT III 1000v