เทอร์มินัลกราว 63A และ 125A – SHINOHAWA

เทอร์มินัลกราว – SHINOHAWA
GROUNDING BUS-BARรหัส
G 9604 (63A)BS108
G 9606 (63A)BS101
G 9608 (63A)BS106
G 9610 (63A)BS109
G 9612 (63A)BS107
ขาสำหรับ G96BS104
G 12804 (125A)BS110
G 12806 (125A)BS111
G 12808 (125A)BS102
G 12810 (125A)BS112
G 12812 (125A)BS103
ขาสำหรับ G128BS105

ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า