เทอร์มินอล TR-Series Big One

เทอร์มินอล TB-Series  BIG-ONE (สีน้ำตาล)

ใช้ยึดราง C-RAIL TYPE

รุ่น
พิกัดกระแส จำนวนต่อกล่อง ใช้กับฝาปิดท้าย
TR-10K20A120TRA-1
TR-1020A120TRA-1
TR-2030A120TRA-2
TR-3050A60TRA-3
TR-6090A10TRA-6
TR-100130A6TRA-10
TR-200240A3มีฝาในตัว
TR-400370A3มีฝาในตัว