เทอร์มินอล BIG ONE

เทอร์มินอล TBR  BIG-ONE (สีดำ)

ใช้ยึดราง DIN Rail Type

รุ่นพิกัดกระแสจำนวนต่อกล่องใช้กับฝาปิดท้าย
TBR-1015A90TBR1-3E
TBR-2025A90TBR1-3E
TBR-3035A60TBR1-3E
TBR-6090A10TBR-60E
TBR-100130A6TBR-100E
TBR-200240A3TBR-200E