เทปพันสายไฟ 3 M Temflex

เทปพันสายไฟ 3 M ขนาดหน้ากว้าง 3/4″ ความยาว 10 เมตร/ม้วน ด้านนอกทำจากพีวีซี มีสีหลายสี เช่น แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง ขาว ดำ