เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัทพ์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ ตราช้าง

เต้ารับโทรทัศน์ เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ตราช้าง รุ่น iModern มี 2 สีให้เลือกคือสีขาวและสีเทา แต่ละประเภทมี 2 ขนาดคือ ขนาดมาตรฐานและขนาดกลาง (กว้าง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม

2.) เต้ารับโทรศัพท์ 6P 4C

3.) เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6

Chang Product_13

Chang Product_14