เครื่่องวัดดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (DIGITEL VOLTMETER)

Digitel voltmeter เป็นอุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ

  • EVM-15 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวที่สามารถต่อผ่าน Voltage Tansformer (0-40KV) ด้วยความแม่นยำในการวัด CLass 0.5
  • EVM-3/35 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส ที่สามารถบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดได้ ค่าที่บันทึก จะยังคงเก็บไว้ได้ในขณะไฟดับ
  • EVM-15 : วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว พร้อมทั้งการเพิ่มเอาท์พุทสำหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ-สูงเกินกำหนด (Voltsge Alarm)ตั้งเวลาการหน่วงได้ตั้งแต่ 0.0-99.9 วินาทีในขณะที่เกิด Alarm สามารถสังเกตไดเด้วยการกระพริบของจอแสดงผลด้วย